Hanke
Investointihanke - 273013

Aurinkopanelit Salakalliolle

Halikon Hakoniskat r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Halikon Hakoniskat r.y. hakee tukea Salakallion virkistysalueen aurinkopaneeleiden asennukseen. Alue palvelee paikallisia urheiluseuroja, kyläläisiä ja matkailijoita. Lisäksi alue palvelee erikoislajien harrastajia, esimerkiksi koiraharrastajia. Salakallion virkistysalue sijaitsee nykyisen Salon kaupungin alueella. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa itse päästötöntä sähköenergiaa omaan käyttöön. Lisäksi pystytään tarjoamaan kanavaanarialueen asiakkaille päästötöntä käyttösähköä erityisesti kesäiseen aikaan. Paneleiden asennus ja käyttööotto tapahtuu vuoden 2024 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

273013

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt