Hanke
Kehittämishanke - 34909

Automaatiolla tulosta

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

01.01.2017 - 08.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Automaatiolla tulosta-hankkeen päätavoitteena on turvata alueellinen automaatio-osaaminen ja sen kehittäminen yritysten tarpeiden mukaisesti. Kohderyhmänä ovat automaatioratkaisuista kiinnostuneet ja niistä hyötyvät eri alojen mikro ja pk -yritykset Satakunnassa. Kohderyhmään kuuluvat niin johto- kuin työntekijätaso. Tavoitteina on madaltaa kynnystä tuotannon automatisointiin, tukea uuden teknologian käyttöönottoa, kehittää henkilöstön osaamista monimuotoisen koulutuksen avulla sekä yritysten vertaisoppiminen ja verkottuminen. Hanke tuottaa yrityslähtöistä monimuotoista koulutusta, jossa hyödynnetään digitaalisia keinoja. Koulutusta toteutetaan ryhmille suunnattuina lähipäivinä, demoina, seminaareina ja benchmarking-vierailuina sekä max.1 pvän yrityskohtaisena ohjauksena ja asiantuntijatukena. Hankkeessa tuotetaan koulutus- ja infomateriaalia automatisaatioprosessin tueksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

34909

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

08.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu muille mikro-tai pienyrityksille, kuin maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen, kaupan pitämisen tai metsätalousalalla toimiville yrityksille (70 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt