Hanke
Investointihanke - 270873

Avantouintikopin/tukitilan rakennushanke

Tornion Latu ja Polku r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankeen toteuttajana toimii Tornion Latu ja Polku ry. Hankkeen tavoitteena on rakentaa uusi koppi palvemaan avantouimareita sekä eri tapahtumissa olevana tukitilana jäsenistölle ja muille osallistujille. Uuden siirreltävän kopin avulla pystytään järjestämään ja varmistamaan erilaisten ulloilmatapahtumien onnistuminen sekä parantamaan merkitävästi avantouimareiden toimintaympäristöä

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

270873

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt