Hanke
Kehittämishanke - 102361

Avoimet miljööt ja aidot elämykset

Leader Pohjoisin Lappi ry

30.09.2019 - 04.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on maaseudun kulttuurimaiseman ja rakennusperinnön säilyttäminen ja kehittäminen luomaan kylämatkailun kokonaisvaltaisia toimintaympäristöjä. Hankkeessa lisätään kyläläisten tietoisuutta arvokkaista kulttuurimaisemista ja rakennuksista ja niiden hoitotavoista osallistavin työpajoin ja tilaisuuksin sekä kokeiluin. Hanketta toteutetaan pääasiassa alueilla, joissa on potentiaalia kulttuurimaisen hoitoon ja kylämatkailun kehittämiseen. Työn jatkuvuuden turvaamiseksi erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joille tarjotaan koulujen kautta tutustumis- ja opintomatkoja maaseutukyliin ja harjoittelumahdollisuuksia maaseutuyrityksissä. Lisäksi pyritään löytämään uusia ratkaisumalleja ja toimijoita kulttuuriympäristön säilymisen takaamiseksi. Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on verkostojen syntymisen edistäminen, kylien toimijoiden viestinnän lisääminen ja perinneosaamisen taltioiminen sähköisiksi materiaaleiksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

102361

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

04.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt