Hanke
Kehittämishanke - 156990

Avoimet miljööt ja komeat kuistit

Leader Pohjoisin Lappi ry

01.08.2021 - 31.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lappilainen kulttuuriympäristö on ainutlaatuinen osa maaseutualueen vetovoimaa. Kulttuuriympäristö on syntynyt satojen vuosien aikana pohjautuen tiiviiseen luontoyhteyteen, aluesidonnaiseen osaamiseen ja elinkeinoihin. Monilta osin kulttuuriympäristöjen säilymiseen ja ennallistamiseen liittyvä osaaminen ja tietotaito ovat katoamassa elämäntyylin ja elinkeinorakenteen muuttuessa. Hankkeessa lisätään tietoa kulttuuriympäristöstä ja sen hoidosta infotilaisuuksien, talkoiden, työpajojen ja erilaisten kokeiluiden muodossa. Hanke tuottaa teemaan liittyvää tietoa, jakaa hyviä käytänteitä ja informoi teemaan liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista eri viestintäkanavilla. Hanke tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua työpajoihin uusien osaajien saamiseksi alueelle. Hanke pilotoi uusia maisemanhoidon koneellisia malleja ja vertailee eri toteutustapoja suunnitelmien laadinnan tueksi. Lisäksi tarjotaan maaseudulla toimiville yrityksille mahdollisuuksia ottaa osaa alueella tapahtuviin ympäristötekoihin. Hanke pyrkii reagoimaan ajankohtaisiin teemoihin nopeasti ja innovatiivisesti. Toimenpiteiden toteutustapana on yhteisöllinen tekeminen, eri sidosryhmien tiivis yhteistyö, kustannustehokkuus ja tavoitteellisuus työn jatkuvuudelle. Hankkeen kohderyhmänä on kylien toimijat ja alan opiskelijat. Hanketta toteutetaan Lapin maakunnan alueella ja toimenpiteet kohdennetaan valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja -merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöön. Hankkeen tavoitteena on nostaa kulttuuriympäristön tärkeää roolia kylien kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

156990

Aloituspäivämäärä

01.08.2021

Loppumispäivämäärä

31.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt