Hanke
Kehittämishanke - 67139

Avointen työnantajien verkosto

Joutsenten reitti ry

19.02.2018 - 26.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Avointen työnantajien verkoston ydinajatuksena on toimintamalli, jossa työnantajat sitoutuvat kehittämään toimintaansa siten että positiivinen yrityskuva entisestään voimistuu. Yrityksen vetovoima työnantajana vahvistuu, ja työvoiman saanti helpottuu. Samalla koko alueemme hyötyy positiivisesta kuvasta, ja sillä on vaikutusta myös alueelta poismuuton vähenemiseen. Avoimuuteen työnantajana liittyy kiinteästi ennakkoluulottomuus ja avoimuus työntekijöiden valinnassa siten että työntekijän tärkeimmiksi ominaisuuksiksi ymmärretään motivaatio työhön, oppimishalu, osaaminen ja ammattitaito.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

67139

Aloituspäivämäärä

19.02.2018

Loppumispäivämäärä

26.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt