Hanke
Investointihanke - 288469

Avokanootteja Kuusamon Melojille

Kuusamon Melojat ry

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kuusamon Melojat ry parantaa seudun asukkaiden virkistymis- ja harrastusmahdollisuuksia hankkimalla yhdistyksen jäsenten sekä yhdistyksen järjestämien yleisötilaisuuksien ja koulutusten käyttöön kaksi kappaletta avokanootteja varusteineen (ilmapussit ja melat kahta eri pituutta). Yhdistyksellä ei nykyisellään ole yhtään avokanoottia eli ns. intiaanikanoottia, vaan kalusto koostuu kajakeista. Yhdistys järjestää vuosittain tapahtumia ja virkistymismahdollisuuksia paitsi jäsenilleen, myös muille kuntalaisille. Yhteisöjen järjestämässä Sun&Fun -tapahtumassa melontaa on päässyt ohjauksessamme Kuusamojärvellä vuosittain kokeilemaan arviolta sata kuntalaista. Järjestämme puitteita myös peruskoulun ja ammatillisten opintojen opintosuunnitelmiin kuuluvien opetustilaisuuksien toteuttamiseen. Avokanoottien hankinta yhdistyksen toimintakaluston vahvistamiseksi parantaa edellytyksiämme tutustuttaa kuusamolaisia melontaharrastukseen ja lähivesillä liikkumiseen. Avokanootin melonta on mahdollista myös henkilölle, joka ei pysty helposti istumaan umpikanootin eli kajakin edellyttämässä asennossa, tai jota melonta kiinnostaa, mutta siihen tutustuminen kiikkeräksi koetulla umpikajakilla arveluttaa. Avokanoottien hankinta-aie on ollut seuran toimintasuunnitelmaan kirjattuna kahden vuoden ajan. Seuran jäsenet ovat keränneet hankintaa varten varoja mm. tekemällä talkootöitä muille yhdistyksille. Leader-tuen avulla hankinta voitaisiin tehdä jo toimintakaudella 2024. Hanke eli hankinta toteutetaan mahdollisimman pian avovesikaudella 2024, viimeistään 31.10.2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

288469

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt