Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 294927

Avomerikasvatuksen koulutushanke

Laitakarin Kala Oy

24.04.2024 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Osaavan työvoiman saatavuus on yksittäisen yrityksen kannalta yksi ratkaisevista tekijöistä toiminnan onnistumisessa ja kannattavuudessa uusissa olosuhteissa. Kaukana rannasta tapahtuvassa, kovalle merenkäynnille alttiina olevilla ja isojen kasvatusmäärien, paikoilla, tarvitaan monenlaista osaamista. Veneiden käsittelyyn ja altailla liikkumiseen liittyy paljon turvallisuus- ja pelastautumiskoulutustarpeita, etäruokinnan ja etätarkkailun tehtäviin tarvitaan omanlaista osaamista. Lisäksi allasrakenteisiin avomeripaikoille vaaditaan ratkaisuja, jotka eivät ole olleet tuttuja Suomen olosuhteissa. Itämerellä Suomen olosuhteissa vaaditaan tehokkuutta altaiden ja kalojen siirrossa, ja tämä vaatii myös uutta osaamista. Tämä koulutushanke jakaantuu kahteen koulutusosaan: 1) Ensiapu- ja turvallisuuskoulutus merityöskentelyyn; 2) Avomerikasvatuksen käytäntöjen opetus ja harjoittelu 1) Tässä osassa ostetaan meriturvallisuuden liittyvää ensiapukoulutusta tarjousten perusteella. 2) Tässä osiossa ostetaan merikasvatukseen liittyvää asiantuntijapalvelua Käytännön opetus tapahtuu Laitakarin Kalan merilaitoksilla Oulussa ja Iissä keväällä ja syksyllä 2024. Osallistujat ovat Laitakarin Kalan työntekijöitä ja myös kalakoulujen oppilaita, sekä mahdollisesti muiden yritysten työntekijöitä rajoitetusti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

294927

Aloituspäivämäärä

24.04.2024

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.1 Kestävän vesiviljelytoiminnan edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kestävä vesiviljely

Toimenpiteen tarkenne

Vesiviljelyn innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt