Hanke
Kehittämishanke - 19968

Back to basic – lasten, nuorten ja perheiden luontosuhteen herättäminen

Hankasalmen 4H-yhdistys r.y.

01.06.2016 - 10.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankasalmen 4H-yhdistys toteuttaa yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa pääasiassa 6-29-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen suunnatun luontosuhdetta vahvistavan kehittämishankkeen. Hankkeen sisältönä ja tavoitteena on edistää lasten ja nuorten luontosuhdetta, ympäristöherkkyyttä, luontoarvoja, -tietoutta ja -toimintaa. Lapset ja nuoret voivat itse vaikuttaa ympäristönsä puolesta. Vaikuttamalla lähiympäristössä luonnon puolesta, voi samalla vaikuttaa asioihin globaalisti. Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda suhteita muiden maiden nuoriin ja herättää myös heille kiinnostusta luonnossa olemisesta. Tarkoitus on myös jakaa erilaisia kokemuksia maiden välillä. Tavoitteena on lisätä luonnontuotteiden arvostusta ja luonnossa liikkumista. Nuorten kiinnostus nettiä kohtaan on yksi syy luonnosta vieraantumiseen. Hankkeen tavoitteena on kääntää netin haittavaikutukset voimavaraksi luonnon avulla. Luonnon aineettomien arvojen tuotteistamiseksi tarvitaan luonnonlukutaitoa eli kykyä lukea ja ymmärtää luontoa sekä yhdistää luonto, palvelu ja teknologia. Kehittämällä luonnonlukutaitoa voivat nuoret luoda liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista. Hankkeen tavoitteena on lisätä luontoalanyrittäjyyttä, jossa nuoret voivat olla toimijoita ja/tai yrittäjinä. Hankkeen tarkoituksena on kasvattaa kestävän kehityksen sisäistäneitä nuoria

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

19968

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

10.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt