Hanke
Kehittämishanke - 16393

BIKA, Biokaasuliiketoiminta ja -verkostot Keski-Suomessa -hanke

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.03.2016 - 24.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Biokaasuliiketoimintaa ja -verkostoja Keski-Suomeen (BiKa) -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli ja liiketoimintakonsepti, joka mahdollistaa biokaasun jakeluasemien syntymisen maaseutualueille. Liiketoimintakonseptin lähtökohtana on luoda biokaasulaitteistoinvestointien pohjaksi riittävän mielenkiintoinen ja turvallinen toimintaympäristö, jotta hankkeen tuloksena syntyvät yritysryhmittymät sitoutuvat investointeihin tähtääviin jatkohankkeisiin. Hankkeen kohderyhmän muodostavat kehittyvien maatalousalueiden maatilayrittäjät, koneurakoitsijat sekä logistiikkayritykset. Lisäksi kohderyhmään voi kuulua alueellisia jäteyhtiöitä sekä muita biohajoavaa jätettä käsitteleviä tai hyödyntäviä yhteisöjä sekä biokaasun käyttöön liittyvästä liiketoiminnasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Hanke luo kohderyhmälle alueellista kilpailuetua tehostamalla resurssien käyttöä; esimerkkeinä suojavyöhykkeiden biomassan ja biohajoavan jätteen käyttö syötteenä tai logististen kustannusten pienentäminen mahdollistamalla oman, hinnaltaan kilpailukykyisen biokaasun käytön liikennepolttoaineena. BiKa-hankkeessa tunnistetaan 4 - 6 kohdealuetta Keski-Suomesta, jotka alueellisen, uudentyppisen verkostoitumisen avulla saavuttavat riittävän käyttöasteen biokaasuliiketoiminnan tuotteille kannattavan liiketoiminnan mahdollistamiseksi. Alueellisissa työpajoissa kehitetään sekä liiketoimintamalliin että teknologisiin vaihtoehtoihin liittyviä paikallisia ratkaisuvaihtoehtoja. Hankkeen tuloksia mitataan kohdealueiden kiinnostuneiden toimijoiden kokonaismäärällä sekä jatkotoimenpiteisiin sitoutuvien määrällä. Uudentyyppisestä liiketoimintamallista sekä muista hankkeen aikana syntyneistä tuloksista ja hyvistä käytänteistä raportoidaan sekä hankkeen loppuraportissa että aihealueen julkaisuissa artikkeleina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16393

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

24.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt