Hanke
Kehittämishanke - 22277

BIOENERGIAÄLYKKYYS – ENERGY ON DEMAND

Kaskisten kaupunki Kaskö stad

04.04.2016 - 22.01.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Energy on Demand ¿ Bioenergiaälykkyyshankkeen taustalla on Kaskisten sataman ja liikenneyhte-yksien markkinointiprojektissa, ja Suupohjan radan kehitysselvitysprojektissa esille tulleet kehitys-mahdollisuudet. Energy on Demand hankkeella hankitaan tietoa innovatiivisten yhteistyöratkaisujen pohjaksi. Hankitun tiedon perusteella tutkitaan ja kehitetään biopolttoaineiden tuotanto- jalostus- jakeluketju optimointimahdollisuudet. Konseptoitu biopolttoaineverkosto antaa alan yrityksille mahdollisuuden kehittää markkinoista erottuvia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22277

Aloituspäivämäärä

04.04.2016

Loppumispäivämäärä

22.01.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt