Hanke
Kehittämishanke - 93552

Bioenergiasta elinvoimaa aluetalouteen

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

30.04.2019 - 27.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja tehostaa paikallisen metsäenergian hyödyntämistä Kaakkois-Suomessa. Metsäenergiavarat mahdollistavat laajemman käytön ja lisäksi alueella on kohteita, joissa fossiilisia energialähteitä voitaisiin korvata uusiutuvalla energialla. Uutta käyttöpotentiaalia on kuntien ja taajamien erillislämmitysverkoissa ja haja-asutusalueen kiinteistöissä. Hankkeessa selvitetään paikal-lisen metsäenergian käytön aluetaloudelliset vaikutukset eri toimijoille sekä tarkastellaan Kaakkois-Suomen ulkopuolisen käytön kasvun tarjoamia mahdollisuuksia. Käytön laajentamiseksi hankkeessa aktivoidaan potentiaalisia toimijoita tiedotuksella ja suorilla yhteydenotoilla. Bioenergian käytön laaje-neminen luo elinvoimaa maaseudulle. Hankkeen toteuttaa LUT-yliopiston bioenergian tutkimusryhmä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93552

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

27.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt