Hanke
Kehittämishanke - 93495

BioEväät – maan kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

30.04.2019 - 19.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Satakunta on monipuolinen ruoantuotantoalue ja alueen ruokaketju rakentuu useasta vahvasta tuotantosuunnasta ja niihin liittyvästä jalostuksesta. Ruokaketjun menestys ja resilienssi pohjautuvat luonnonvarojen kestävään käyttöön. Jalostavan teollisuuden riittävän ja laadukkaan raaka-aineen saanti pohjautuu pitkälti maaperän hyvään rakenteeseen ja maan vesitalouteen. Satakunnan biotalouden tulevaisuuden perusedellytyksiä ovat maaperän hyvä kasvukunto ja vesien hyvä tila. Hankkeen päätavoitteena on turvata satakuntalaisen alkutuotannon tulevaisuutta ja kannattavuutta jalkauttamalla maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavia uusia menetelmiä Satakunnan alkutuottajille, parannetaan alkutuotannon mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutokseen ja maaperän toimimista ilmastonmuutosta torjuvana hiilinieluna, vähennetään maatalouden ravinnekuormitusta vesistöihin, parannetaan peltolohkojen vesitaloutta tuomalla viljelijöiden käyttöön uusia menetelmiä, joilla maaperä varastoi itseensä vettä ja ravinteita kasvien käyttöön. Viljelijöille tuodaan myös uusia digitaalisia menetelmiä seurata omien lohkojensa maan rakennetta ja vesitaloutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93495

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

19.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt