Hanke
Kehittämishanke - 110460

Biokaasulaitoksen teknis-taloudelliset toimintaedellytykset Alavudella

Alavuden Kehitys Oy

31.10.2019 - 28.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Biokaasutuotannon toteutettavuushankkeessa selvitetään maatalouden ja elintarvikeyritysten sivuvirroista biokaasun tuotantomäärät. Tavoitteena on selvittää, millä teknis-taloudellisilla edellytyksillä biokaasuhanke kannattaa Alavudella ja Kuortaneen Virtalassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

110460

Aloituspäivämäärä

31.10.2019

Loppumispäivämäärä

28.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt