Hanke
Kehittämishanke - 93025

Bioturvallisuus – elinehto tulevaisuuden sikatiloille

Satafood Kehittämisyhdistys ry

01.04.2019 - 24.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Sikatilan bioturvallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja, joilla minimoidaan taudinaiheuttajien pääsy sikalaan ja niiden leviäminen. Suunnitelmallinen ja hyvin toteutettu bioturvallisuus vähentää eläintautien esiintymistä, parantaa tuotannon kannattavuutta ja edistää koko elintarvikeketjun turvallisuutta. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tehostaa porsastuotantosikaloiden bioturvallisuuden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Kaikille hankealueen merkittävimmille porsastuotantosikaloille tehdään bioturvaluokitus ja bioturvasuunnitelma. Niiden avulla saadaan luotettava kuva tilojen todellisesta bioturvan tasosta ja pystytään kehittämään sitä suunnitelmallisesti. Suomalaisten kotieläinten terveys ja elintarviketurvallisuus ovat maailmanlaajuisesti erittäin hyvällä tasolla. Tähän on päästy tuottajien, teollisuuden ja viranomaisten hyvällä yhteistyöllä. Eläintautilainsäädäntömme on muita EU-maita tiukempi ja sen noudattaminen aiheuttaa sikataloudelle ylimääräisiä kustannuksia. Suunnitelmallisen bioturvan tarve ja toteuttaminen korostuu sekä tilakoon kasvaessa että tautitartuntojen riskin jatkuvasti lisääntyessä. Eläintaudit lisäävät eläinten lääkitystarvetta, heikentävät tuotantoa ja hyvinvointia ja niistä aiheutuu huomattavia kustannuksia. Eläintautitartunta aiheuttaa sikatilalle niin suuren taloudellisen riskin, että siihen varaudutaan ns. ryhmäeläintautivakuutuksella. Luotettava bioturvaluokitus mahdollistaisi sikaloiden riskitason huomioimisen vakuutusmaksuissa, ja sikatalousyrittäjä voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa vakuutusmaksuunsa. Näin lisätään sikatalousyrittäjien motivaatiota kehittää sikaloiden bioturvallisuutta ja parannetaan suomalaisen elintarvikeketjun turvallisuutta. Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskusten alueella. Sikatalous on hankealueella huomattava maaseutuelinkeino ja alueelle sijoittuu 88,5 % Suomen emakoista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93025

Aloituspäivämäärä

01.04.2019

Loppumispäivämäärä

24.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt