Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 246189

Blue products 3.0

Aktion Österbotten rf

06.06.2023 - 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Blue Products 3.0 -ohjelman visio on, että laadukasta kotimaista kalaa hyödynnetään entistä kestävämmin, monipuolisemmin ja laajemmin kalaelintarvikkeiden raaka-aineena, ja että Suomeen on syntynyt kotimaisesta kalaraaka-aineesta korkean lisäarvon tuotteita valmistavia arvoketjuja. Suomessa on lisäksi toimiva osaamisverkosto, joka yritysten, tutkijoiden, viranomaisten ja kuluttajien yhteistyönä edistää kalaelintarvikkeiden ja lisäarvotuotteiden kehittämistä. Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa kotimaisen kalan käyttö ja lisätä kotimaisen tuotannon arvoa. BP 3.0 -ohjelma tukee edistämisohjelman toteuttamista. BP 3.0 -ohjelman keskeisenä tavoitteena on lisätä erityisesti silakan, mutta myös muiden vajaasti hyödynnettyjen kalojen kuten muikun, kuoreen ja särkikalojen sekä jalostusteollisuuden sivuvirtojen käyttöä elintarvikkeina tai lisäarvotuotteina. Tämä edellyttää kalan laadun parantamista läpi arvoketjun, mutta erityisesti alkutuotannossa. Kotimaisen kalan arvo ja arvostus lisääntyvät, mikäli niistä tuotetaan laadukkaita, sopivan hintaisia ja kuluttajia kiinnostavia elintarvikkeita ja lisäarvotuotteita. BP 3.0 kehittää kalan hyödyntämistä uusin teknologioin ja tukee tutkimuksen ja yritysten yhteistyönä syntyvää uutta liiketoimintaa, joka perustuu kalasta valmistettuihin elintarvikeisiin ja lisäarvotuotteisiin kotimaan markkinoille ja vientiin. BP 3.0 edistää tutkimuksen, yritysten, viranomaisten ja kuluttajien vuorovaikutteista yhteistyötä. Tavoitteena on luoda aktiivinen osaamisverkosto, joka tukee uusien tuotantoteknologioiden ja tuotteiden kehittämistä kestävän kehityksen ja kuluttajien tarpeet ja vaatimukset huomioiden. Blue Products ohjelman painopistealueet ovat: 1) Kalan laadun parantaminen läpi arvoketjun 2) Kalan tuotekehityksen ja uusien tuotantomenetelmien edistäminen 3) Kalan arvojakeiden kaupallistamisen vauhdittaminen 4) Verkostomaisen yhteistyön kehittäminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

246189

Aloituspäivämäärä

06.06.2023

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.2 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupan pitämisen, laadun, lisäarvon ja jalostamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kauppa, jalostus, laatu ja lisäarvo

Toimenpiteen tarkenne

Kalan jalostuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt