Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 18206

Byggande av allmänna toaletter och infopunkt i Salteriet

Björkö delägarlag

30.12.2015 - 09.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Delägarlaget planerade i tiden ett s.k. DeGeer-hus till Svedjehamn. Förhandlingar fördes med Wärtsilä-koncernen att övertaga träbyggnaden på Storalångatan i Vasa, vilket skulle rivas. Detta stödde emellertid på paatrull från museiverket, varvid planerna skrinlades. Nu planerar delägarlaget att tillställa motsvarande service i Salteriet. Allmänna vattentoaletter samt Info-punkt för guiderna skall byggas för att turismen och allmänheteten skall få en bättre service i Svedjehamn. Trycket från turismen ökar från år till år.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

18206

Aloituspäivämäärä

30.12.2015

Loppumispäivämäärä

09.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt