Hanke
Kehittämishanke - 201931

Carbon Action Markvård

Elävä Itämeri säätiö sr

28.04.2022 - 11.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

En åker i gott skick ger goda skördar i växlande väderleksförhållanden och möjliggör kolinlagring i marken. För att hitta faktorerna som försämrar markbördigheten i åkern behövs noggranna observationer och mätningar. Huvudmålsättningen för projektet ”Carbon Action Markvård” är att öka kunskapen bland svenskspråkiga bönder i Nyland om hur man mäter och observerar åkermarkens skick, samt hur bördigheten förbättras. Projektet genomförs av Stiftelsen för ett levande Östersjön (Baltic Sea Action Group). Projektet skapar och testar en mall som odlare kan använda för att göra upp en egen markvårdsplan. Växtodlingsrådgivare och jordbrukare kan utnyttja mallen för att utreda och förbättra en åkers skick. I mallen ingår en inledande kartläggning av åkerns vattenhushållning, markstruktur och näringsämnena i marken, samt inomfältsvariation. På basis av kartläggningarna görs en plan för förbättringsåtgärderna ute på åkern. Mallen utarbetas och testas på gårdar i Nyland. Kartläggningen av utgångsläget på de olika gårdarna filmas. Materialet klipps till korta videor som visar vad som är viktigt att granska på de egna åkrarna, hur man gör det med enkla medel som ofta finns färdigt på gården, samt vilka upptäckter man kan göra. Projektet producerar också artiklar som lyfter fram problemen som odlarna påträffar på de olika skiftena. Artiklarna belyser också de åtgärder som planeras för att förbättra skicket i pilotskiftena. Information förmedlas också via en fältträff. Ytterligare videofilmas svenskspråkiga presentationer av fältförsök, forskningsutrustning och -resultat. Videorna gör forskning på Carbon Action-plattformen tillgänglig för de svenskspråkiga jordbrukarna. Projektet Carbon Action Markvård hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, och medfinansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

201931

Aloituspäivämäärä

28.04.2022

Loppumispäivämäärä

11.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt