Hanke
Kehittämishanke - 49991

Coastal and Dune Management

Porin kaupunki

30.09.2017 - 27.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yyterin Sannat ovat Etelä-Suomen laajin yhtenäinen dyynialue ja se on jo vuosikymmeniä ollut tunnettu valtakunnallisesti merkittävänä virkistyskohteena. Vähemmälle huomiolle on jäänyt dyynialueen merkittävät luontoarvot sekä dyynien pitkään jatkunut kuluminen ja kasvipeitteen vaurioituminen liiallisen virkistyskäytön seurauksena. 2000-luvulla Yyterin rantojen ongelmaksi on myös noussut Itämeren rehevöitymisestä johtuva levien ja vesikasvien runsastuminen. Dyynialueen lähellä sijaitseva lietealue on pitkään tunnettu kansallisestikin yhtenä arvokkaimmista lintualueista ja sen virkistyskäyttö on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti Porin kaupungin ympäristöviraston rakennettua alueelle uuden luontoreitin, jossa on varustuksena lankonkeja, luontotorneja ja -lavoja. Aluetta uhkaa kuitenkin ruovikoituminen. Hanke on kansainvälinen Leader-hanke, jossa eri osapuolina ovat Porin kaupungin (päävastuutaho) lisäksi kumppanit Latviasta, Pohjois-Irlannista ja Virosta. Hankkeen aikana eri osapuolten edustajat vierailevat toistensa luona perehtymässä paikallisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin sekä osallistuvat ko. toimenpiteisiin. Hanke tuottaa konkreettista tietoa hoitotoimien vaikutuksesta dyyniluontoon sekä ravinteiden hallinnasta Yyterin rantavyöhykkeellä. Dyynien hoidosta Suomessa saatuja tietoja välitetään muille hankkeen kumppaneille. Suomessa ei ole juurikaan kokemusta rantaan ajautuneen levän keräämisestä ja sen jatkokäytön tutkimisesta. Ulkomaisten kumppanien kokemuksien kautta haetaan asiasta lisätietoa. Hankkeessa dyynien kasvillisuuden elinvoimasuutta parannetaan kylvämällä ja istuttamalla rantavehnää kohtiin, joilta se on hävinnyt. Dyynialueen pohjoispäähän kerääntyvää irtonaista vesikasvillisuutta poistetaan ja alueelle tuodaan uutta hiekkaa. Dyynialueen eteläpäässä lietteiden alueella kehitetään tehokkaita ruovikontorjuntamenetelmiä ja alueelta tehdään maastomalli helpottamaan tulevia hoitotoimia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

49991

Aloituspäivämäärä

30.09.2017

Loppumispäivämäärä

27.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt