Hanke
Kehittämishanke - 278127

Datapellon uudisraivaajat – viljakaupan uudistamien yhteisöllisellä datalla

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Datapellon uudisraivaajat – viljakaupan uudistamien yhteisöllisellä datalla hanke testaa käytännössä, miten maatilan tiedonsiirto toteutuu niin tilan omassa tietoverkossa kuin yhteistyökumppaneiden tietoverkkopalveluiden välillä. Tavoitteena on löytää ja ratkaista niitä haasteita, jotka liittyvät viljanviljelytilan kehittämiseen datansiirtoon ja -varastointiin sekä tiedon tuottamiseen ja omistajuuteen liittyvissä kysymyksissä. Hankkeen peruslähtökohtana on viljanviljelytila, joka suunnittelee hyödyntävänsä tulevaisuudessa viljankuivuri- ja -varastokapasiteettiaan isompien tasalaatuisten viljaerien kokoamiseen yhteistyössä lähialueen maatilojen kanssa. Viljanviljelytila on myös tavoitteena verkostoitua toisten samankaltaisten viljanviljelytilojen kanssa, jotta yhdessä voitaisiin saavuttaa suuruuden etuja viljamarkkinoilla. Hankkeessa testataan kolmen kasvukauden aikana yhden viljanviljelytilan ja sen yhteistyömaatilojen viljasadon laadun ja määrän ennustamiseen ja todentamiseen liittyvän datan sekä varastotiedon liittyvien tekijöiden toimivuutta ja rajoitteita sekä tuotetaan esimerkkejä hyväksi havaituita toimintamalleista ja teknisestä ratkaisuista. Hankkeen kohdetila sijaitsee Keski-Suomessa Tikkakoskella. Hankkeen tavoitteena on käytännössä toteuttaa yksittäisen viljanviljelytilan näkökulmasta niitä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat turvallisen ja luotettavan datan keräämisen, siirtämisen ja käytön viljelijän haluamalla tavalla. Tavoitteena on myös selvittää, miten luodaan edellytykset viljanviljelijöiden yhteistyölle siten, että datasta tuotetun tiedon avulla viljaviljelijät pystyvät tekemään yhteisiä päätöksiä peruslähtökohtana olevan riittävän suuren tasalaatuisen viljaerän kokoamisesta viljamarkkinoille. Hankkeen tavoitteena on nostaa esille viljanviljelytilan kehittämistoimenpiteiden kautta toimintamalli, jota voidaan jalkauttaa Datapellon uudisraivaajat kampanjan avulla laajemmin viljanviljelytilojen käyttöön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278127

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt