Hanke
Kehittämishanke - 203596

DataSato – datan ketterä hallinta työkoneista ja palveluista liiketoimintaan

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

DataSato-hanke toimii Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Uudenmaan maakuntien alueilla ja kehittää maatalouden alkutuotannon liiketoimintakykyä, muutosjoustavuutta ja kestävää kehitystä oman tilan dataa hyödyntämällä. Päätavoite on edistää viljelijöiden kyvykkyyttä hyödyntää työkoneista ja palveluista saatavaa dataa ketterästi liiketoiminnassaan. Hankkeessa demonstroidaan holistinen ekosysteemi ja esitellään maatilojen dataan ja datavirtoihin perustuvaa arvonmuodostusta. Hankkeessa osoitetaan, kuinka eri IT-järjestelmiin siiloutunut maatilan data saadaan laitteista, koneista ja palveluista viljelijän hallitsemaan datavarastoon ja sieltä monikäyttöisesti osaksi tuotannon ja tuotteiden arvoketjua. Hankkeessa demonstroidaan maatilayrittäjien tarpeisiin liittyviä digitaalisia palveluita. Näissä datavirrat saadaan datan syntypaikasta hyödylliseksi tiedoksi joko päätöksentekoon tai tuotteen kaupallista arvoa kasvattamaan. Tämä mahdollistaa uusia liiketoimintoja sekä viljelijöille, että yrityksille. Työskentelyn lähtökohtana on käyttäjälähtöisyys. Maatilayrittäjät ja urakoitsijat ovat määrittämässä ja kokeilemassa liiketoimintamallien arvoketjuja ja niiden tietovirtoja, (työkone)datalähteitä, tiedonsiirtoa viljelijän datavarastoon, datan hallinnan sääntöjä ja kyberturvallisuutta. Hanke tukeutuu EU:n datastrategiaan ja säädöksiin eurooppalaisten arvojen mukaisesta datataloudesta ja teknologian osalta muun muassa ISOBUS EFDI-standardiin ja meneillään olevaan GAIA-X - standardointityöhön eurooppalaisten data-avaruuksien toteuttamiseen. Innovaatioryhmä: Centria-ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Luonnonvarakeskus, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Yield Systems Oy, GrainSense Oy, CrossControl Oy, Junkkari Oy, Cinia Oy, Sampo- Rosenlew Oy, Tampereen yliopiston Porin yksikkö, Niemelän tila (Kokkola), Verkatakkilan tila (Vihti), Räihän tila (Koskenpää) ja Lahti-Kallion tila (Karstula), Kotilan ja Annalan tila (Toholampi)

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Elpyminen 2021–2022)

Hankenumero

203596

Aloituspäivämäärä

31.10.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.1 Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Hankeluonne

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP)

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä