Hanke
Kehittämishanke - 127742

Digi maatilan arkeen

ProAgria Länsi-Suomi ry

31.03.2020 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hanke on suunniteltu vastaamaan viljelijöiden haasteeseen seurata ja hyödyntää nopeaa digitalisaation kehitystä. Maatilayritysten kokonaisuuden hallintaan tarvitaan työkaluja, jotka auttavat työn tehostamista ja joilla voidaan vaikuttaa maatalouden ympäristövaikutuksiin. Viljelystä tulisi enemmän ”Smart Farming”. Hankkeen avulla lisätään tietoa ja osaamista käytännön läheisesti uusien teknologien hyödyntämistä arjessa kannattavasti. Uuden teknologian kehitystä voidaan hyödyntää myös ilman isoja investointeja. Tapahtumat on tarkoitus järjestää matalan kynnyksen tilaisuuksina, joiden aiheet ovat esimerkkejä käytännön tilanteista. Kokonaistavoitteena on lisätä varsinaissuomalaisten ja satakuntalaisten viljelijöiden tietämystä tarjolla olevista digitaalisista järjestelmistä ja sovelluksista ja aktivoida niiden käyttöön

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

127742

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt