Hanke
Kehittämishanke - 130174

Digifarmi – maatilat digiaikaan

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2020 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä viljelijöiden tietoutta uudesta maatalousteknologiasta ja parantaa heidän valmiuksiaan uuden teknologian käyttäjinä. Hankkeen tuloksena koulutustapahtumiin osallistuneet viljelijät ymmärtävät koneiden käyttöön liittyvän ohjausteknologian, digitaaliset ominaisuudet ja datan käytön mahdollisuudet sekä ovat valmiita levittämään tietoa muille viljelijöille. Koska maatalousyrittäjät arvostavat myös vertaisoppimista, tavoitteena on synnyttää ja tukea olemassa olevien viljelijäpienryhmien toimintaa maatalousteknologian suhteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

130174

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt