Hanke
Kehittämishanke - 298310

Digiomatoimiset ihmiset Savonlinnan kylätaajamissa

Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Savonlinnan pienten taajamien ja maaseudun väestö ikääntyy ja palvelut digitalisoituvat. Hankkeessa koulutetaan Savonlinnan maaseutualueiden ja Enonkosken asukkaille erilaisten digipalvelujen käyttöä ja omien laitteiden hallintaa sekä laitteiden ja ohjelmien turvallista käyttöä. Lähtökohtana on se, että jokaista autetaan henkilökohtaisesti oman laitteen kanssa käyttämään välttämättömimpiä palveluita. Koulutukset toteutetaan työpajoina, joissa perinteisesti opetetaan sovelluksen tai palvelun käyttöä ja sen jälkeen harjoitellaan kyseisen palvelun käyttöä itse, mutta ohjatusti. Lisäksi tarjotaan ohjausta, johon osallistujat voivat tulla oman laitteen käyttöongelman kanssa. Tutorit ja ohjaajat auttavat ongelmanratkaisussa ja opastavat erilaisten palvelujen ja ohjelmistojen käytössä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

298310

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Koulutushanke

Toimenpiteen tyyppi

Koulutushankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus maaseudun toimijoille

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt