Hanke
Kehittämishanke - 276623

DigiSaame

SámiSoster ry

- 30.03.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

DigiSaame -hankkeen toteuttavat SámiSoster ry ja Inarin seurakunta. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää ja toteuttaa SámiSoster ry:n toimialaan kuuluvia saamenkielisiä ja -kulttuurisia yleishyödyllisiä palveluja mainitun yhdistyksen vuosina 2022–2023 toteuttamassa SaameDigi -hankkeessa kehitetyn digitaalisen palvelukonseptin pohjalta ja vakiinnuttaa näitä palveluja osaksi yhdistyksen toimintaa. Tavoitteena on myös kehittää Inarin seurakunnan tuottamien seurakunnallisten palvelujen digitaalista tarjontaa. Kohderyhmänä ovat eri ikäiset saamelaiset saamelaisalueella ja pilottiosiona muualla Suomessa asuvat saamelaiset. Hankkeessa monipuolistetaan sähköistä palvelutarjontaa, tarjotaan ikääntyvälle saamelaisväestölle digitukea kansalaisneuvonnan ja vertaistoiminnan muodossa sekä annetaan asiantuntija-apua. Sillä tavoin lisätään kohderyhmän digitaitoja ja rohkeutta käyttää sähköisiä palveluja. Lisäksi tarkoituksena on laatia selvitys siitä, kuinka palvelukonseptin soveltamista voitaisiin ulottaa myös saamelaisalueen ulkopuolelle Kaksivuotinen (2024–2026) hanke toteutetaan saamelaisalueella. Hankkeen tuloksena kohderyhmän digiosaaminen ja rohkeus erilaisten palvelujen käyttämisessä lisääntyy. Tämä puolestaan ehkäisee saamelaisten digisyrjäytymistä ja sitä kautta yleistä osattomuutta. Samalla hanke vahvistaa saamelaisten yhteisöllisyyttä ja keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä sukupolvien välistä yhteyttä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

276623

Loppumispäivämäärä

30.03.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt