Hanke
Kehittämishanke - 48987

Digitaalinen Pohjois-Satakunta ¿ Visio2Digital

PSSV Palvelut Oy

28.02.2018 - 18.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päämääränä on helpottaa ja nopeuttaa maaseutualueen yritysten (yrityskokoon katsomatta) uuden liiketoiminnan syntymistä, tietoturvallisuustaitojen osaamisen kehittymistä, vahvistaa verkostoitumista ja lisätä yritysten välistä yhteistyötä, avata laajemmin aihetta nimeltä digitalisaatio, jakaa tietoa toimivan tietoliikenteen tuomista mahdollisuuksista sekä avata uusia kehittämismahdollisuuksia aihepiiriä koskien. Hankkeen avulla lisätään alueen yritysten yhteistä tietämystä aiheesta ja luodaan samalla niin uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuin edesautetaan yritystoiminnan monipuolisuutta, kasvua ja kannattavuutta maaseudulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

48987

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

18.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt