Hanke
Kehittämishanke - 264402

Digitaalisten palvelujen kehittäminen

Salon Seudun Ajoneuvoharrastajat ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Salon Seudun Ajoneuvoharrastajat (SSAH) ry. toteuttaa digitaalisten palvelujen kehittämisen ohjelmistotoimittajan kanssa, uudistamalla informaatiojärjestelmän, jolla tavoittaa yhdistyksen jäsenistön, sekä satunnaiset toiminnasta kiinnostuneet (Fb ja www) sivuilla kävijät helposti saatavilla olevalla tiedolla, palvellen näin myös hallitusta. Tavoitteena on saada aikaan sukupolven vaihdosta helpottava järjestelmä, houkutella uusia jäseniä, mobiililaitteissa moitteetta toimiva informatiivinen ohjelmisto, joka ehkäisee nuorten ja ikääntyvien syrjäytymistä elämästä ja digiajasta. Jäsenistöllä mahdollisuus verkostoitua toistensa kanssa, kysellen neuvoja, varaosia, kun saavat vaivattomasti yhteystiedot toisistaan rekisterin kautta, jos ovat sen jäsentiedoissaan sallineet. Tietoturvallisuus asettuu nykyajan tasolle ja hallitustyöskentely taustavalmisteluineen yksinkertaistuu ja rutiinisten jäsenasioitten hoito helpottuu huomattavasti. Vaikutukset näkyvät lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä, mm. tapahtumiin ilmoittautuminen ja osallistuminen helpottuu. Ekologisuus lisääntyy, rahaa säästyy ja työ vähenee (jäsen)paperipostista lähes luovuttaessa. Nuoria, naisia ja eläkeläisiä liittyy jäseneksi, kun tiedotus tapahtumistamme paranee ja resursseja vapautuu toiminnan kehittämiseen. Hanke lisää yhteistyötä kaikilla sektoreilla. Hyödynsaajiin lukeutuvat kaikki alan harrastajat, SSAH:n jäsenet ja ajoneuvokulttuurista kiinnostuneet, sponsorit, muut yhdistykset, Salon lähialueet ja mm. tutustumiskäynnin kohteena olevat firmat ja yhteisöt. Toteutukseen on varattu koko vuosi 2024 Salon seudun alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

264402

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt