Hanke
Kehittämishanke - 101918

DigiTomkku: Big data ¿testipedit langattomille antureille tomaatin ja kurkun tuotantoon

Österbottens svenska producentförbund r.f.

31.07.2019 - 27.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Digitomkku-hankkeen päätavoitteena on (1) testipeteihin perustuvan ja monialaisen verkoston hoitaman Big Data kokeilu- ja oppimisalustan luominen ja sisäänajo tomaatin, kurkun ja paprikan tuotannossa. Hankkeen osia ovat anturiverkot kasvihuoneissa, tiedonsiirto, datan hallinta, data-analyysi ja tiedon käyttötavat päätöksenteossa. Tuotettu rakenne ja kokemus sen käytöstä ovat pohjana kasvihuone- ja säätötekniikkayritysten kaupalliselle, verkostoa hyödyntävälle liiketoiminnalle. Lisäksi hanke tuottaa tietoa (2) kasvihuoneolosuhteiden sisäisen vaihtelun merkityksestä ja hallittavuudesta sekä (3) kasvien fysiologisen tilan suoran mittaamisen käyttökelpoisuudesta kastelun ohjauksessa. Kastelua tarkentamalla pyritään lopputuotteiden parempaan laatuun ja määrään. Testipetien ympärille luotavan yhteisoppivan verkoston keskiössä ovat neljän kasvihuoneyrityksen testipedit, niistä kerätystä datasta muodostettavat testitietokannat ja niiden analyysit. Tulokset visualisoidaan sellaiseen muotoon, että yhteinen oppiminen tulee mahdolliseksi ja Big Data-menetelmät ja periaatteet tutuksi verkostolle. Testitietokantojen linkittämisen edellytykset selvitetään hankkeessa ja tehdään mahdollisen laajentamisen tavoiteasetanta. Tavoitteeksi voi tulla esimerkiksi kasvihuoneyritysten rajat ylittävä koneoppiminen tärkeiksi tunnistettujen muuttujien osalta. Rajoitetumpia tavoitteita voivat olla lajiketestausdatojen kerääminen eri yrityksistä ja analysointi silloin, kun yritykset tekevät tuotekehitystyötä yhdessä. Testitietokanta voi yksinkertaistaa myös kaupallisilla viljelmillä tehtävän tuotannollisen tutkimuksen datankeruuta ja analysointia. Testitietokanta ja sen päällä operoiva käyttöliittymä muodostavat oppimisalustan prototyypin tai alkusolun, jota voidaan myöhemmin laajentaa. Tavoitteena on prototyypin avulla herättää puutarha-alalla keskustelu yhteisen oppimis- ja tiedonvaihtoalustan tarpeellisuudesta ja sisällöstä jatkotoimenpiteitä varten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

101918

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

27.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.1 Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Hankeluonne

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP)

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt