Hanke
Kehittämishanke - 29846

DIGITRAIL – Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

01.08.2016 - 16.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Luontomatkailun kysyntä kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Matkailijat hakevat yhä enemmän uusia elämyksiä kevyistä luontoaktiviteeteista, joista merkittävimpiä ovat melonta, pyöräily ja vaellus. Suomessa nämä mahdollisuudet on tunnistettu sekä kansallisessa matkailustrategiassa (Suomen matkailun tiekartta 2025) sekä kansallisessa luontomatkailustrategiassa, jota toteuttamaan on käynnistynyt Visit Finlandin koordinoima Outdoors Finland kansainvälistymisohjelma mikro- ja pk-yrityksille sekä Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoima Mennään metsään-hanke. Kanta-Hämeen kattava metropolialueen läheisyydessä sijaitseva maaseutumainen luontoympäristö tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan kansainvälisille markkinoille tähtäävän luontomatkailun kehittämiselle. Maakunnan retkeilyreittien suunnittelussa ja toteutuksessa on useita erityishaasteita, esim. luontomatkailupalveluiden kohdentaminen kansainvälisille matkailijoille, ympärivuotinen palvelutarjonta ja esteettömät reitit. Lisäksi reitistöt sijoittuvat hajanaisesti ja ovat vaikeasti saavutettavia. Tässä hankkeessa kehitetään pyöräily- ja vaellusreitistöjä, niiden rakenteita, saavutettavuutta ja monikanavaista näkyvyyttä kansainvälisen matkailun vaatimat laatukriteerit huomioiden. Kehittäminen perustuu Outdoors Finland Etelä -kehittämishankkeessa (2011 - 2014) kehitettyyn luontomatkailun kokonaisvaltaisen suunnittelun malliin. Lisäksi toteutuksessa huomioidaan Kanta-Hämeen alustavan esiselvityksen (2016) tulokset. Hanke toteutetaan läheisessä yhteistyössä pk-yritysten, paikallisten toimintaryhmien, Hämeen virkistysalueyhdistyksen, kuntien, Hämeen liiton, Lahden ammattikorkeakoulun Mennään metsään-hankkeen ja kansallisen mikro- ja pk-yrityksille suunnatun Outdoors Finland kansainvälistymisohjelman kanssa. Hankkeen päävastuullisena yksikkönä ovat Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö. Hanke on käynnissä 1.8.2016 -31.12.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29846

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

16.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt