Hanke
Kehittämishanke - 258792

Dio-hanke

Härmänmaan 4H-yhdistys ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen ydintehtävänä on kehittää kauhavalaisten lasten ja nuorten digitaitoja ja osaamista toiminnallisin keinoin, sekä löytää iloa tekemällä oppimisesta. Hanke tukee lasten ja nuorten mediakasvatusta opettamalla heitä käyttämään digitaalisia medioita turvallisesti ja vastuullisesti. Hankkeen tavoitteena on, että lapset ja nuoret oppivat kädentaitoja, jotka ovat hyödyllisiä myös digitaalisessa maailmassa, ja, että he oppivat käyttämään digitaalisia medioita ja sosiaalista mediaa luovasti ja innovatiivisesti. Lisäksi hanke kannustaa lapsia ja nuoria yrittäjyyteen. Dio -hanke järjestää työpajoja, joissa lapset ja nuoret oppivat digitaitoja tekemällä, esimerkiksi koodausta, videotuotantoa tai 3D-tulostusta, sekä tapahtumia joissa lapset ja nuoret voivat esitellä kädentaitojaan ja yrittäjyystaitojaan. Lasten ja nuorten mediakasvatusta tuetaan järjestämällä myös vanhemmille koulutuksia. Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseudulla asuvien lasten, nuorten ja perheiden valmiuksia asua maaseutumaisissa olosuhteissa myös tulevaisuudessa. Digitaidot auttavat lapsia ja nuoria menestymään elämässä. Hankkeen opastuksella ja monipuolisella toiminnalla tuetaan psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia, sekä edistetään maaseudun digitalisaatiota.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

258792

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt