Hanke
FI Investeringsprojekt - 268100

Discgolfbana i Hammarland

Hammarlands Idrottsklubb rf

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hammarlands Idrottsklubb rf ansöker om stöd för att anlägga en discgolfbana i Hammarland. Projektet syftar till att anlägga en discgolfbana som främst berör Hammarlands församlings mark, beteckning 76-418-1-4 dock berörs även några andra markägare berörs men i mindre skala. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med lokala företag och volontärer. Planering, design och installation av banan kommer att utföras av kunniga personer inom discgolf samt lokala entreprenörer för att säkerställa en högkvalitativ och säker bana. Målgrupp: Projektets nyttotagare inkluderar invånare och besökare i Hammarland samt närliggande områden. Målgruppen kommer att nås och involveras genom marknadsföring, samarbeten med lokala företag och organisationer, samt genom att arrangera invigningsevenemang och aktiviteter på banan. Projektets mål är att anlägga en discgolfbana som blir en tillgänglig och populär fritidsaktivitet för Hammarlands invånare och besökare. Banan ska även lämpa sig för proffstävlingar och bli en av Ålands huvudbanor inom discgolf men kommer också att anpassas till nöjesspelare och barnfamiljer genom att erbjuda alternativ bansträckning. Uppföljning av resultaten kommer att ske genom att regelbundet samla in feedback från användare, samt genom att mäta deltagande och användning av banan över tid. Projektet förväntas resultera i en välplanerad och säker discgolfbana som lockar både boende och besökare att delta i en hälsosam fritidsaktivitet. Eftersom banan kommer att vara anpassad för såväl proffs som nöjesspelare och barnfamiljer genom att erbjuda alternativ bansträckning med kortare hål ser vi att banan kan bli en populär aktivitet för de flesta åldersgrupper och nivåer. Potentiella framtida kringeffekter inkluderar stärkt gemenskap, ökad fysisk aktivitet och välmående, samt möjligheter att arrangera tävlingar och evenemang på banan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma CAP27

Hankenumero

268100

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

FI Investeringsprojekt

Alatoimenpide

FI Utvecklingsstöd (allmännyttig investering)

Toimenpiteen tyyppi

Utvecklingsstöd

Toimenpiteen tarkenne

FI Utvecklingsstöd (allmännyttig investering)

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt