Hanke
Kehittämishanke - 31138

E-LAB

Musikcafé After Eight rf

31.01.2017 - 19.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Inom ramen för Musikcafé After Eight r.f.:s ungdomsarbete vill vi utveckla en ny modell för handledning av unga och skapa en mera målmedveten plan för att förenkla steget ut i arbetslivet. Vi ser i dag ett stort behov av att stärka individens förutsättningar på arbetsmarknaden. Hos många unga saknas förmåga att kunna marknadsföra sig själv, att kommunicera med andra, att fungera i sociala sammanhang och att skapa viktiga kontakter. Individer som riskerar långvarig arbetslöshet behöver bättre kontakter ut till näringslivet och till samhället i stort. Vårt fokus ligger därför på att hitta nya samarbetsformer mellan vår ungdomsverksamhet och olika företag, utbildningar, föreningar och kommuner. Vårt mål är att utveckla E-LAB - en innovativ verksamhetsmodell riktad till allmänheten, främst för ungdomar och unga vuxna i regionen. Fokus ligger på entreprenörskap och kulturproduktion. Entreprenörskap handlar i detta sammanhang inte om företagande utan om framtidstro, stolthet, kreativitet, experiment, teamarbete och mångfald. Entreprenörer behövs inte enbart inom näringslivet - de återfinns inom varje område där initiativkraft och idérikedom är av avgörande betydelse. Under projekttiden skapas och upprätthålls ett digitalt magasin som fungerar som dokumentation av arbetsprocessen. Produkten blir ett ansikte utåt mot samhälle, näringsliv och beslutsfattare. De unga deltar i utformandet av agendan. Projektet är tvåårigt och förberedelserna inleds den första februari 2017. Själva verksamheten startar i maj 2017.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

31138

Aloituspäivämäärä

31.01.2017

Loppumispäivämäärä

19.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt