Hanke
Kehittämishanke - 259464

EHOMPI – uudistavat palvelut ja paikallisuus maaseutualueiden vetovoiman mahdollistajana

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

- 30.08.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maaseudulla on kasvava tarve löytää kestäviä ratkaisuja elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Oulun ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston EHOMPI- hankkeen päätavoitteena on edistää maaseudun vetovoimaisuutta uudistavien palvelujen ja paikallisen yhteistyön avulla. Uudistavien palvelujen taustalla on uudistavan matkailun lähestymistapa, jossa haittojen vähentämisen sijaan lisätään positiivisia hyötyjä paikallisesti luonnolle ja yhteisöille edistäen pitkän aikavälin kestävyyttä. EHOMPI-hankkeen tarkoituksena on konkretisoida, mitä uudistavan matkailun lähestymistapaan nojaavat palvelut voivat maaseutukontekstissa olla ja miten niitä voidaan toteuttaa paikallisesti yhteistyössä. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudulla palveluja tarjoavat yritykset, organisaatiot, yhdistykset, ja muut toimijat, joilla on kiinnostusta kehittää palveluja uudistavan matkailun lähestymistavan avulla. Hankkeen toimenpiteissä: - hankitaan ajantasaista tietoa uudistavista palveluista ja maaseudulle soveltuvista case-esimerkeistä, sekä tuotetaan asiakasymmärrystä uudistavasta matkailusta - tunnistetaan kohdealueilta löytyviä paikallisia helmiä - suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa paikallisia ja uudistavia palvelukonsepteja - viestitään aktiivisesti käyttäen viestintäkeinoja, jotka tuovat näkyvyyttä ja vuorovaikutusta hankkeen teemojen ympärille EHOMPI-hankkeen myötä kohderyhmä saa käyttöönsä osaamista kehittää yhteistyössä paikallisuudesta ponnistavia uudistavia palveluja, jotka vastaavat vastuulliseen kysyntään ja joilla voidaan varmistaa ympäristölliset, sosiaaliset ja kulttuuriset hyödyt paikallisesti. Toimenpiteiden avulla aktivoidaan vuorovaikutusta ja edistetään positiivisia vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin. Hankkeen myötävaikutuksella paikallinen vetovoima ja kulttuurin, perinteiden ja ympäristön arvostus kasvavat, sekä luodaan kestävää toimintatapaa palvelujen kehittämiseen. Hanke toteutetaan 1.3.2024-31.8.2026 Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259464

Loppumispäivämäärä

30.08.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

Kommentit

1

  • Hei!

    Tervetuloa mukaan EHOMPI-hankkeen toimintaan!

    Lisäämme hankkeessa ymmärrystä uudistavien palvelujen mahdollisuuksista maaseudulla sekä konseptoimme ja kokeilemme neljää uudistavaa palvelua. Aloitamme syksyllä 2024 kaikille avoimet tapahtumat, joista ilmoitamme verkkosivuillamme. Kannattaa myös liittyä uutiskirjeemme tilaajaksi verkkosivujemme kautta!

    Hankkeen toteuttavat yhdessä Oulun ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa.