Hanke
Kehittämishanke - 271287

EIP Energiaälykäs eteläpohjalainen maatila

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

EU on lisäämässä bioenergian tuotantoa ja käyttöä. Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssissa on tärkeää edistää ja tukea vähähiilistä, huoltovarmaa, kustannustehokasta ja digitaalista ruokaketjua. Viime aikojen kallis sähkö on osaltaan heikentänyt maatalouden kannattavuutta. Hankkeen tavoitteena on innovaatioryhmässä eli EIP-ryhmässä selvittää, millä edellytyksillä ja hakkeen polttoon tukeutuvilla teknologiaratkaisuilla energiaälykkäällä maatilalla voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä maatilan / maaseutuyrityksen omiin tarpeisiin sekä talteen ottaa hiilidioksidia kustannustehokkaasti. Julkisen hankkeen tuloksena on julkinen energiaälykkään maatilan konsepti, jossa maatila on lämpö- ja sähköomavarainen sekä hakelämpölaitoksen tuottaman hiilidioksidin hyödyntäjä. Energiaälykäs eteläpohjalainen maatila -hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima. Hankkeen avulla parannetaan maatilojen kannattavuutta sekä edistetään vähähiilistä ruokaketjua. Vuosina 2024-2025 toteutettavassa Etelä-Pohjanmaan Ely-keskusalueen CAP27-ohjelman EIP-hankkeessa ovat mukana lisäksi Veljekset Ala-Talkkari Oy, Suomen metsäkeskus sekä Rantalan, Katteluksen ja Kankaan broileritilat sekä PiPu Ky. Hankkeessa on tärkeää viestiä monipuolisesti eri viestintäkanavien kautta. Tulokset julkaistaan aikanaan mm. EIP-AGRI –verkoston kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

271287

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt