Hanke
Kehittämishanke - 163560

Eläinsuojelukeskus – Toiminnan kehittäminen

Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry

17.03.2021 - 14.09.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Uusiin tiloihin siirtyessä Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen toiminta laajenee huomattavasti ja yhdistyksessä aloitetaan kokonaan uusia toimintoja. Hankkeessa eläinsuojelukeskukseen laaditaan yhtenäiset, selkeät ja tarkoituksenmukaiset toiminta- ja menettelytavat, jolloin pienillä resursseilla pystytään pyörittämään laajentuvaa toimintaa. Tämä tarkoittaa mm. vapaaehtoisten ja kissojen sijaiskotien koulutukseen panostamista, toiminnan tunnetuksi tekemistä ja tiedotuksen tehostamista ja yhteistyön tehostamista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

163560

Aloituspäivämäärä

17.03.2021

Loppumispäivämäärä

14.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt