Hanke
Kehittämishanke - 16742

Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2016 - 13.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on varmistaa eläinten hyvinvoinnin toteutumista matkailupalveluiden toiminnassa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä matkailuyrittäjien mahdollisuuksia hyödyntää eläinten oikeaa kohtelua ja hyvinvointia markkinoinnissa ja yrityksen kilpailukeinona. Hankkeessa toteutettavan tiedottamistoimien kautta on tavoitteena vaikuttaa eläinten hyvinvointiin, kuluttajien kysyntään sekä yrittäjien toimintatapoihin. Näin tuetaan sekä yksittäisten yritysten, että Lapissa tapahtuvan matkailutoiminnan vastuullisuutta laajemminkin. Eläimet ovat keskeisessä asemassa lukuisten matkailupalveluiden tuottamisessa. Eläinten hyvinvoinnin ylläpito ja hyvät käsittelytavat mahdollistavat eläinten suoriutumisen työtehtävistään sekä ehkäisevät mahdollisia vaaratilanteiden syntymistä. Eläinten hyvinvoinnin tulee näkyä myös matkailijalle, sillä eläimillä, kuten poroilla ja valjakkokoirilla, on suuri merkitys Lapille myös imagotekijänä. Hyvinvoivat ja porot, koiravaljakot sekä hevoset varjelevat Lapin matkailuimagoa. Hankkeen tuloksena tuotetaan tiedotus- ja ohjeistusmateriaalia eläinten pidosta, ruokinnasta, hoidosta ja käsittelystä työkäyttöön liittyen. Matkailupalveluissa käytettäviin eläimiin ja niiden hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyvien käytäntöjen kartoituksen pohjalta tuotetaan tietoa. Tietoa välitetään kirjallisessa muodossa mm. artikkeleiden ja julkaisujen kautta, sähköisesti tietoa siirretään videoiden muodossa sekä ohjeistusmateriaalin e-versioiden kautta. Matkailussa käytettävien eläinten hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyviä oikeita toimintatapoja siirretään konkreettisesti tiedotus- ja sparraustilaisuuksissa, joissa käsitellään työeläinten ruokintaa ja käsittelyä sekä eläinten hyvinvoinnin hyödyntämistä yrityksen liiketoiminnassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16742

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

13.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt