Hanke
Investointihanke - 288696

Eläkeliiton jäsenet digiaikaan

Eläkeliiton Suomussalmen yhdistys ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Eläkeliiton Suomussalmen yhdistys ry hankkii tietokoneen lisälaitteineen sekä karaokelaitteen. Hankkeen tarve on yksin asuvien yksinäisyyden ehkäiseminen ja digiosaamisen lisääminen sekä viriketoiminnan lisääminen ikäihmisille. Laitteet mahdollistavat teknologian käyttöönoton kokousten järjestämisessä, toimintakyselyissä, tapahtumien tiedotuksessa sekä ilmoittautumisissa ja kokoontumisissa. Laitteet antavat mahdollisuuden ikäihmisten tutustua ja perehtyä digilaitteisiin. Karaokelaitteiden kautta saadaan uutta toimintaa alueelle, jolla lisätään sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

288696

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt