Hanke
Kehittämishanke - 29576

Elämänmaku – yritysryhmän kehittämishanke – Innovatiivinen palveluotanto maatilalla

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

01.06.2016 - 27.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Elämänmaku - yritysryhmän kehittämishanke - Innovatiivinen palvelutuotanto maatilalla Hankkeen aikana 1) kehitetään, 2) konseptoidaan ja 3) pilotoidaan uudenlaiseen liiketoimintaan tähtääviä malleja maatilaympäristössä. Uusien liiketoimintamallien arvoina ovat luonnonmukaisuus, hyvinvointi ja elämyksellisyys. Hankkeessa toteutettavat konseptit kehitetään yritysten tarpeiden, ammattitaidon ja vahvuuksien mukaan. Pilottien tavoitteena on löytää myös uusia yhteistyökumppaneita ja palveluiden käyttäjiä hankkeessa mukana oleville yrityksille. Yhteistyöllä konseptoinnista ja pilotoinnista muodostuu isompia kokonaisuuksia palveluiden kehittämiseen. Uusien kohderyhmien käyttäjälähtöiset kokemukset toimivat myös uudenlaisena promootio- ja markkinointikanavana mukana oleville yrityksille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29576

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

27.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt