Hanke
Kehittämishanke - 57952

Elävä kotiseutu – Taivalkosken kulttuuriaineistot näkyviksi

Kallioniemi-Säätiö sr

31.01.2018 - 15.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kootaan yhteen taivalkoskelaiset kulttuuriarkistot ja -aineistot helposti saavutettavaan muotoon. Hankkeessa tehdään uusia investointeja kotiseututyön sekä kulttuurimatkailun ja sen markkinoinnin hyödynnettäviksi. Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin ja tallentaa digitaalisesti Taivalkosken kylän historiaa ja kulttuuriperintöä. Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää Taivalkosken kulttuurikohteita, ja näin hyödyttää kulttuurimatkailua. Lisäksi tavoitteena on lisätä paikallisten asukkaiden, erityisesti taivalkoskelaisten nuorten, kotiseututietoutta ja sitä kautta lisätä oman kotiseudun arvostusta. Taivalkoskella on vahva ja omaleimainen paikalliskulttuuri; sitä täytyy nostaa esiin ja uudistaa teknologian keinoin, jotta se säilyy elinvoimaisena myös tuleville sukupolville. Taivalkoski on pitkien etäisyyksien päässä Suomen kasvukeskuksista katsottuna, sen takia on tärkeää kehittää uusia palvelujen tuottamisen tapoja, kuten tuottaa palveluja mobiilisti verkossa hyödyntämällä tietoliikenneyhteyksiä. Osa hankkeen tuotoksista laitetaan Seinätön museo -mobiiliopastepalveluun kaikkien hyödynnettäväksi maksutta, ajasta ja paikasta riippumatta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

57952

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

15.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt