Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 50064

Elävä Tiutinen

Tiutisen Työväenyhdistys r.y.

31.07.2017 - 28.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Elävä Tiutinen hankkeen tavoitteena on lisätä saaren elinvoimaisuutta sekä yhteistoimintaa eri ikäpolvien välillä. Hankkeella luodaan edellytyksiä uudenlaiselle seudulliselle palveluille, tapahtumille ja liiketoiminnalle. Hankeen tuloksena syntyy viihtyisä lähiliikuntapaikka oman kodin lähettyvillä, joka kannustaa kyläläisiä liikkumaan ja pitämään huolta itsestään ja toisistaan. Hanke lisää saaren yhteisöllisyyttä mahdollistamalla yhteiset tapahtumat, koulutukset, illanvietot, urheilukilpailut ja luo pohjaa yhteistyölle oman ympäristön viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden kasvattamiseksi. Hanke toimii myös avauksena pitkäjänteiselle kyläyhteisön kehittämistyölle. Tuloksia mitataan kyläläisten keskuudessa toteutettavalla viihtyvyyskyselyllä sekä ideointikilpailulla, jotka toteutetaan hankkeen aikana. Viihtyisyyttä mitataan myös julkaisemalla kuvia ja tarinoita hankkeen etenemisestä Facebook sivuilla (Tiutisenryhmä) ja Blogikirjoituksissa. Alueen nuoret tuottavat You-Tube videoita yhteisistä Talkootapahtumista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

50064

Aloituspäivämäärä

31.07.2017

Loppumispäivämäärä

28.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt