Hanke
Kehittämishanke - 255821

Elävää Järviseutua digikuvina (negatiivien ja vedosten digitointi)

Järviseutu-Seura r.y.

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena digitoida Järviseutu-Seuran hallussa oleva negatiivien ja paperivedosten arkisto kokonaisuudessaan jälkipolville. Tuloksena kattava leikkaus elämästä, asuinpiiristä, tapahtumista Järviseudulla jne. Kohderyhmänä kaikki, jotka tarvitsevat kuvamateriaalia Järviseudulta. Alueena koko Järviseudun alue. Hankkeesta hyötyvät ennen kaikkea nykyiset ja tulevat sukupolvet digitaalisen tiedon tallennuksen myötä. Joet ja järvet ovat tärkeitä maiseman osia, historiallisia kulkuväyliä, elinkeinon lähteitä ja kotiseutumme rakkaita kohteita. Arkistoa tallennetaan digimuotoon, samalla tallentuu noita em. kotiseutumme rakkaita kohteita jälkipolville nähtäviksi. Osaaminen perustuu tietoon, digitaalisuus on väline niin oppimiseen kuin tulokselliseen toimintaan, ja yhteistyö vaati toteutuakseen hyvää viestintää. Toteutetaan paikallis- ja kotiseutuhistorian tallennusta digitaaliseen muotoon, jolla se on helposti esitettävissä ja jaettavissa siitä kiinnostuneille. Digitoinnin jälkeen tallennettu materiaali on helposti tutkittavissa. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa kotiseutuhistoriasta kiinnostuneet tutkijat, sukututkijat, urheiluseurat, nuorisoseurat etc. Tallennettu materiaali on osa ajankuvaa ja läpileikkaus alueemme historiasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

255821

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt