Hanke
Kehittämishanke - 38602

Elävät kylät – kulttuuristavoimaa vapaaehtoistyöstä hyvinvoinnin tueksi

MIELI Rovaniemen Seudun Mielenterveys ry

01.05.2017 - 07.04.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Elävät kylät - kulttuuristavoimaa hyvinvoinnin tueksi -hanke toteuttaa Peräpohjolan kehitys ry:n Elävät jokivarret strategiaa - Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014 - 2020 ja erityisesti sen painopistealueita: Toiminnallinen yhteisöllisyys ja Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat. Haettava hanke toteuttaa Rovaniemen kaupunkistrategiaa 2014 - 2017 sen arvoja, visiota ja päämäärää. Tavoitteena on innostaa kylien asukkaita vapaaehtoistyöhön ja perustaa tarvelähtöisesti uusia matalankynnyksen kohtaamispaikkoja kylille. Samalla tavoitellaan uusia kohderyhmiä mukaan toimintaan. Hankkeessa kehitetään kulttuurista vapaaehtoistyötä; kylillä jo toimivien ja rekrytoitavien uusien vapaaehtoisten kulttuurista osaamista vahvistetaan hankkeen aikana. Näin vapaaehtoisten osaaminen jää kylien yhteisöjen käyttöön hankkeen jälkeen. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

38602

Aloituspäivämäärä

01.05.2017

Loppumispäivämäärä

07.04.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt