Hanke
Kehittämishanke - 257671

Elettyä elämää-teuvalaisen kotiseudun kuva lasten ja nuorten silmin (EELI).

Teuva-seura r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Paikalliset kotiseututoimijat ovat kantaneet vuosien ajan huolta Etelä-Pohjanmaalla Teuvalla toimivan Foto-Nisulan arvokkaan vanhan valokuvakokoelman kohtaloista. Nisulan suku, Teuva-seura, Teuvalaisen Kulttuurin Tuki, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Seinäjoen museot suunnittelivat yhdessä kokoelman tulevaisuuspolun. Kokoelma tullaan sijoittamaan Seinäjoen museoiden arkistoon. Kuvien siirtyminen museoon ei kuitenkaan palvele riittävässä määrin teuvalaista kotisetu-ja kulttuuritomintaa ja toivetta saada kuvakokoelma paikallisesti näkyville. Tueksi tarvitaan kehittämishanke, jossa vanhojen valkuvien näkymät ja tarinat kiinnittyvät osaksi nykypäivän asukkaiden kotiseutua. Kokoelma halutaan tehdä tunneksi kaikille teuvalaisille ja etenkin alueen lapsille ja nuorille laajentamalla kokoelman parissa tehtävää työtä kotiseutu-ja kulttuuriympäristökasvatuksen suuntaan. Tavoitteena on vanhojen valokuvien avulla kannustaa lapsia ja nuoria pohtimaan ja dokumentoimaan omaa kotiseutusuhdettaan. Hanke jakaantuu kolmeen kokonaisuuten: kuvakokoelmasta valikoitujen valokuvien digitointiin, digitoitujen valokuvien varaan rakentuvaan työpajakokonaiuuteen, jossa teuvalaiset lapset ja nuoret käsittelevät omaa kotiseutusuhdettaan sekä näiden ympärille rakentuvaan näyttelyyn.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

257671

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt