Hanke
Kehittämishanke - 113434

Elinkeinokoulutus vapaan sivistyön osaksi

PARIKKALAN KUNTA

20.11.2019 - 20.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoittena on kehittää opiston toimintaa yhdeksi elinkeinoelämän ja maaseudun kehittämisen työkaluksi yhteistyössä yrittäjien, kuntapäättäjien, tutkintoja tarjoavien oppilaitosten, muiden sidosryhmien sekä työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa. Hankkeen yhteydessä kartoitetaan olemassa olevaa koulutustarvetta, yhteistyökumppaneita koulutuksen tuottamiseen ja mahdolliseen auditoimiseen, hankitaan/tuotetaan osaavia kouluttajia suunniteltuihin koulutuksiin, markkinoidaan toteutuskelpoisia koulutuskokonaisuuksia ja järjestetään seuranta tavoitteiden toteutumisesta. Hankkeen yhteydessä selvitetään myös mahdollisuudet valmentavan tai ammatillisen koulutuksen tuottamiseen opiston kautta. Elinkeinokoulutuksen pilottihankkeena on matkailun palvelurakenteen kehittäminen erityisesti alueelta puuttuvien ohjelmapalvelujen osalta. Luonto-ohjaajan taitojen lisäksi koulutusta annetaan yritystoiminnassa ja taloussuunnittelussa- sekä hallinnassa. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet ryhtyvät alalle joko yksittäisiksi tai ryhmämuotoisiksi elinkeinonharjoittajiksi tuottamaan uusia ja tukemaan jo olemassa olevia matkailupalveluja erityisesti Rautjärven ja Parikkalan alueilla. Elinkeinoelämän tarpeita vastaavan koulutuksen tarjonta poikkeaa selvästi kansalaisopiston normaalista kulttuuri- ja harrasteperusteisesta tarjonnasta. Onnistuessaan hanke tulee olemaan esimerkkinä myös muille maaseutuopistoille vastaamaan aina enenevissä määrin suurtaajamiin keskittyvän ammatillisen aikuiskoulutuksen haasteisiin

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

113434

Aloituspäivämäärä

20.11.2019

Loppumispäivämäärä

20.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt