Hanke
Kehittämishanke - 105091

Elintarvike- ja taimipuualan yritysten kansainvälistyminen

Juvan kunta

31.08.2019 - 30.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyseessä on yritysryhmähanke, jossa kahdella juvalaisella ja yhdellä joroislaisella yrityksellä on vahva intressi kansainvälistymiseen. Yritykset ovat halukkaita oppimaan ja tuntemaan kansainvälisiä markkinoita. Kansainvälistyminen on yksin toimien hidasta ja kallista. Siksi tämä yritysryhmä on päättänyt lähteä tekemään kansainvälistymisponnisteluja yhdessä. Lisäksi yrityksillä on yhteisiä keskinäisiä intressejä tuotteittensa pohjalta, jolloin pystytään hyödyntämään toistensa tuoterepertuaaria hyväkseen yhteismarkkinointia ajatellen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

105091

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

30.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt