Hanke
Kehittämishanke - 67744

Elinvoimaa ja hyvinvointia maitotiloille

Satafood Kehittämisyhdistys ry

01.05.2018 - 11.03.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kannattava tuotantoa ja tuotantoeläinten hyvinvointi ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Hyvinvoiva eläin tuottaa usein enemmän, ja suurempi tuotos lisää tilan kannattavuutta. Eettisessä tuotannossa on monia eri näkökulmia, mm. eläinten hyvinvointi. Tuotteiden eettisyys on entistä tärkeämpi kriteeri kuluttajille ostopäätöstä tehdessä. Siksi on tärkeää, että elintarvikkeiden tuotantoketjun toimijoilla on omia arviointiohjelmia, joiden avulla voidaan valvoa ja parantaa eläinten hyvinvointia. Uuden tutkimustiedon mukaan eläimen hyvinvointiin liittyy vahvasti lajinomaisten käyttäytymistarpeiden toteuttaminen. Myös uusi eläinsuojelulaki tuo muutoksia tilojen toimintatapoihin. Tällä hetkellä kaikki Satamaidon tilat (168 kpl) ovat allekirjoittaneet laatusopimuksen, jossa sitoudutaan huolehtimaan lehmien hyvinvoinnista. Lehmien hyvinvointia voidaan arvioida erilaisten mittarien avulla. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda hyvinvointimittaristo, jonka avulla voidaan arvioida ja parantaa eläinten hyvinvointia Satamaidon tiloilla. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa Satamaidon maitotilojen kannattavuutta parantuneen eläinten hyvinvoinnin kautta sekä tarjoamalla tiloille yksilöllistä tilavalmennusta. Hanke koostuu seuraavista osa-alueista: 1. Hyvinvointimittariston luominen 2. Eläinten hyvinvoinnin arvioiminen tiloilla 3. Tilojen tilavalmennus

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

67744

Aloituspäivämäärä

01.05.2018

Loppumispäivämäärä

11.03.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt