Hanke
Valmisteluraha - 284640

Elinvoimaa ja turvallisuutta Simojärven maaseutuyhteisöön -valmistelurahahanke

Korte- Koivuperän kyläyhdistys ry

- 29.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ranuan Simojärvi on Suomen 50. suurin järvi, jonka ympäristö on tarjonnut jo tuhansien vuosien ajan erinomaiset mahdollisuudet elämään. Simojärven alueen kylät muodostavat harvaan asutun maaseutuyhteisön, jossa on yhteensä yli 1100 vakituista ja vapaa-ajan asuntoa. Alueella toimii viisi kylätoimijaa: Korte-Koivuperän kyläyhdistys ry, Kemihaaran kyläseura ry, Impiö-Nikkilän kyläyhdistys ry, Länsirannan maa- ja kotitalousseura ry ja Saariharjunseudun kylätoimikunta. Simojärven maaseutuyhteisön yhteisenä haasteena on heikentynyt elinvoima ja lisääntyvä turvattomuuden tunne. Elinvoiman hiipumisen merkkejä ovat esimerkiksi autioituminen ja kunnan, hyvinvointialueen ja muiden palvelujen etääntyminen. Harvaan asutulla maaseudulla turvattomuuden tunnetta aiheuttavat Suomessa eniten huoli maailman menosta, alueellisesta eriytymisestä hyvinvoinnin suhteen sekä oma toimeentulo ja taloudellinen turvallisuus. Kylien elinvoima ja kyläläisten turvallisuuden tunne kietoutuvatkin vahvasti toisiinsa. Kylätoimijoiden toiveena on toteuttaa vuosina 2025–2027 Älykäs kylä -hanke, jossa laaditaan Simojärven maaseutuyhteisön elinvoima- ja kyläturvallisuussuunnitelmat. Vuoden 2024 valmistelurahalla (5000 €) selvitämme hankkeen onnistumisen edellytykset ja teemme Älykäs kylä -hankesuunnitelman. Valmistelurahan tuotoksena syntyy konkreettinen aiesopimus, joka kuvaa hankkeen idean ja tavoitteen sekä suunnitelman hankekumppaneiden hausta ja hankkeen viestinnästä, verkostoitumisesta ja osallistamisesta. Valmistelurahahankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Simojärven maaseutuyhteisön ja sen viiden kylän vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat, matkailijat, yrittäjät, kunta, Lapin hyvinvointialue sekä muut elinvoimaan ja turvallisuuteen liittyvät toimijat. Hankehakijana toimii Korte-Koivuperän kyläyhdistys ry. Hanke toteutetaan vuonna 2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

284640

Loppumispäivämäärä

29.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Älykäs kylä -valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt