Hanke
Kehittämishanke - 8878

Elinvoimainen Evijärvi

Evijärven Yrittäjät r.y.

01.09.2015 - 27.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Elinvoimainen Evijärvi ¿ hanke on puhtaasti paikallisesta kehittämistarpeesta nouseva hanke, jonka tavoitteena on nostaa Evijärven kunnan taantuva keskusta takaisin vireäksi kaupanteon, viihtymisen ja tapahtumien paikaksi. Hankkeella parannetaan keskustan alueen yrittäjien kilpailukykyä kehittä-mällä yrittäjien toiveiden mukaisesti keskeisiä osaamisalueita. Keskustan alueen toiminnallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseen etsitään ratkaisuja arkkitehtonisen suunnittelun sekä viherrakenta-missuunnittelun keinoin. Keskustan kehittämiseen osallistetaan myös kylien yrittäjät ja asukkaat, jotka asioivat keskustassa. Kesäasukkaiden tarpeet ja ideat huomioidaan hankkeen toimintoja suun-niteltaessa ja toteuttaessa. Evijärven kunnan keskustalle luodaan oma imagonsa, joka edesauttaa koko kunnan markkinointia niin yrittäjien kuin kunnan näkökulmasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8878

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

27.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt