Hanke
Kehittämishanke - 44836

Elinvoimainen #Suupohja viestii

1078732-9 Nimeä ei saatavissa

27.03.2017 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Elinvoimainen #Suupohja viestii -hanke toimii Suupohjan alueella viestintää koordinoivana ja aktivoivana hankkeena. Tavoitteena on jalkauttaa ja konkretisoida seudullinen viestintästrategia, jonka avulla seutuviestintää tehdään suunnitelmallisesti. Hanke sisältää mm. verkkoviestinnän, koulutuksen ja mediaviestinnän toimenpiteitä. Tavoitteena on luoda seutuviestinnän avulla monipuolinen aktiivinen kuva seudusta ja saada seudun asukkaat mukaan tekemään viestintää. Hankkeen suunniteltu toteuttamisaikataulu on 3/2017-12/2018. Hankkeeseen palkataan seututiedottaja. Lisäksi toimenpiteiden toteutusta hankitaan ostopalveluina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

44836

Aloituspäivämäärä

27.03.2017

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt