Hanke
Kehittämishanke - 106797

Elinvoimakoordinaattori Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan kylien alueelle

Länkipohjan Seudun Kyläyhdistys ry

30.09.2019 - 23.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan kylissä, Jämsässä tehdään paljon talkootyötä ja keskusteluissa on tullut esille, kuinka voitaisiin yhdessätekemisen kulttuuria pitää yllä. Samoin halutaan jakaa ja kehittää hyviksi havaittuja käytäntöjä sekä ideoita. Kylät tarvitsevat aktiivisen yhdistystoiminnan lisäksi myös vakituisempaa apua säilyttämään ja koordinoimaan yhteistoimintaa kolmen kylän, Jämsän kaupungin, seutukunnan yritysten, eri sidosryhmien ja kylien asukkaiden kanssa. Tavoitteena on kehittää kylien elinvoimaisuutta siten, että asukasluku saadaan nousuun mainituissa kylissä ja näin osaltaan edistää myös Jämsän kaupungin asukaslukukehitystä. Nyt aiotun hankkeen yhtenä tavoitteena on myös tiivistää kolmen Jämsäläisen kylän yhteistyötä ja luoda toimintamalleja, joita on mahdollisuus jakaa jatkossa muihin samankaltaisessa tilanteessa oleviin kyliin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

106797

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

23.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt